Publicaties

Publicaties

Fiddelaers-Jaspers, R. en Erve van ‘t, M.
Weg van mij, werkboek voor kinderen die achterblijven na zelfdoding.
Uitgeverij Ten Have, 2006

Erve van ‘t, M. en Fiddelaers-Jaspers, R.
Om alles wat er niet meer is_jongeren over achterblijven na zelfdoding_pdf
Uitgeverij Ten Have, 2008

Erve van 't, M. en Windmeijer, P.
Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid (pdf)
Handleiding voor organisatie en begeleiding
Indigo, 2011

Riet Fiddelaers-Jaspers m.m.v. Monique van ‘t Erve
Kon je dan niet blijven voor mij, kinderen en jongeren ondersteunen
na zelfdoding in hun omgeving
In de wolken, 2013

Pdf van artikelen: