Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren

Voor volwassenen is zelfdoding moeilijk te begrijpen, maar voor kinderen is dit vaak nog lastiger. Kinderen en jongeren lopen na een zelfdoding soms lange tijd met zelfverwijt en schaamte. Het helpt om dit samen met het kind te onderzoeken en te normaliseren.

Vaak verloopt het rouwproces ook bij kinderen en jongeren op een gezonde manier. Maar wanneer ze gevoelens langere tijd vermijden kan dit lijden tot terugtrekgedrag, angst of juist agressief gedrag. Kinderen proberen nogal eens hun ouder(s) te ontzien, waardoor ze minder aandacht hebben voor hun eigen gevoelens. Het is belangrijk kinderen te leren steun te zoeken in hun eigen omgeving.

Als kinderen ouder worden, begrijpen ze steeds beter wat er is gebeurd. Daardoor worstelen ze na enkele jaren soms met nieuwe vragen en gevoelens over de zelfdoding.

Een gezinslid met psychiatrische problemen

Ik ben ook geschoold in het begeleiden van kinderen van ouders met psychiatrische problemen (kopp) en heb ervaring in het begeleiden van kinderen die in hun omgeving te maken hebben gehad met een poging tot zelfdoding.

Begeleiding ouders en kinderen

In eerste instantie richt ik mijn begeleiding op ouders; wat vertel je je kind of tiener, hoe ondersteun je ze? Als dit niet voldoende is, kunnen we een aparte afspraak voor de kinderen maken.

Extra aandacht helpt uw kind(eren) weer in beweging te komen. Ik ga uit van hun eigen kracht en bied ze ruimte zich te uiten op een manier die bij hun past. Met spel, creativiteit, ontspanningsoefeningen, gesprekken, muziek of verhalen. Ze kunnen met mij individueel e-mailen of online chatten met andere jonge nabestaanden. Ik organiseer ook groepen waar ze andere jonge nabestaanden kunnen ontmoeten.

Jongeren gebruiken overigens vaker de term zelfmoord dan zelfdoding.